Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς,

Η έναρξη του σχολικού έτους 2014 - 2015 σηματοδοτεί για το Νηπιαγωγείο μας μια νέα αφετηρία για την επίτευξη υψηλών στόχων ποιότητας και προσφοράς. Με αισθήματα ικανοποίησης και οφειλόμενης εκπαιδευτικής ανταπόδοσης καλωσορίζουμε στην εκπαιδευτική μας κοινότητα όλους εσάς επέλεξαν να εγγράψουν στο Νηπιαγωγείο μας τα παιδιά τους για την φοίτησή τους.

Η φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μάθηση και τη ζωή τους. Η κατανόηση και η υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο είναι καταλυτικής σημασίας για τη στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας στοχεύει πρωτίστως στην ενασχόληση με δραστηριότητες που πηγάζουν από τις ανάγκες και το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών. 

Το Νηπιαγωγείο μας εξασφαλίζει ένα κοινό πλαίσιο για την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας, το οποίο διαμορφώνεται από τις ακόλουθες αρχές:

1. Η Προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση.

2. Η προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μια υγιούς προσωπικότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης.
3. Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
4. Η συνεργασία με την οικογένεια είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών.
5. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και η εκπαίδευση οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα και τις ανάγκες του.
6. Τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό να ενδυναμώνεται η διάθεση τους αυτή για εξερεύνηση.

Με άξονα αυτές τις αρχές, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά:

  • Γνωρίζουν τον εαυτό τους
  • Επικοινωνούν πολύπλευρα
  • Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες
  • Πειραματίζονται
  • Επιλύουν προβλήματα
  • Συμμετέχουν ενεργητικά
  • Αλληλεπιδρούν
  • Εμπλέκονται σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων
  • Αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη

Στόχος του Νηπιαγωγείου μας είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι βάσεις στις οποίες όλοι οι μαθητές μας θα χτίσουν την μελλοντική τους εκπαίδευση. Επιδιώκεται η ανάπτυξη και η καλλιέργεια μια σειράς βασικών ικανοτήτων.

Οι ικανότητες που προωθούνται μέσα από το πρόγραμμά μας ορίζονται από την εθνική και πανευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία και συνοψίζονται στις ακόλουθες: α. η επικοινωνία, β. η δημιουργική κριτική και σκέψη, γ. η προσωπική ταυτότητα, δ. οι κοινωνικές ικανότητες και ε. οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

Ακολουθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δαφνίου Λακωνίας:


                                                     
                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου